Partner worden

Voorwaarden HuureenAutocar

Algemeen

 • De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door HuureenAutocar uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • HuureenAutocar is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit voorwaarde voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Abonnementen

 • Offertes ontvangen jaarabonnement voor slechts €240,00 euro exclusief btw.
 • Offertes ontvangen jaarabonnement + bedrijfslogo op website (bij partners) voor slecht €299,00 euro exclusief btw.
 • Offertes ontvangen jaarabonnement + bedrijfslogo op website (bij partners) inclusief doorlinken voor slecht €349,00 euro exclusief btw.

              Abonnementen worden in overleg verlengd

Opzegging / Ontbinding

 • In geval van tussentijdse opzegging heeft HuureenAutocar het recht om de abonnementskosten door te laten lopen tot einde looptijd

Betaling

 • Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • Als de afnemer een factuur van HuureenAutocar niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim en zal er geen levering plaatsvinden
 •  
 •  
 •  

Bon voyage